Satrapa uwalnia oponenta w przededniu wizyty w Polsce