Centrum “Ukraiński Świat” zakończyło działalność. Pomogło 30 tysiącom Ukraińców

Centrum “Ukraiński Świat” zakończyło działalność. Pomogło 30 tysiącom Ukraińców

Po ponad dwóch latach działaności Fundacja Otwarty Dialog zamknęła centrum “Ukraiński Świat”. Było to pierwsze i największe centrum pomocy dla licznie przybywających do Polski Ukraińców. Od początku działalności, udzieliło pomocy ponad 30 000 osób.  

W “Ukraińskim Świecie”, prowadzonym w historycznym lokalu przy ul. Nowy Świat 63 w Warszawie, promowana była ukraińska kultura, prowadzono projekty integracji imigrantów ze społecznością polską, toczyły się poświęcone Ukrainie i krajom wschodnim debaty na tematy społeczne i polityczne. Centrum odwiedzali wybitni ukraińscy i polscy intelektualiści, dziennikarze, działacze społeczni i politycy. Odbywały się w nim pokazy filmów, wystawy obrazów i karykatur, funkcjonowało pierwsze na świecie Muzeum Majdanu i ukraińska biblioteka. Ćwiczył w nim Ukraiński Teatr Eksperymentalny, prowadzone były zajęcia hopaka bojowego, spotkania bractwa kozackiego, próby zespołów wokalnych, a także transmisje wydarzeń sportowych. 

Fundacja Otwarty Dialog zapewniała także liczne formy pomocy dla imigrantów: bezpłatną pomoc psychologiczną (istotną w przypadku osób z objawami stresu postraumatycznego, nabytego w wyniku wydarzeń na Majdanie i wojny z Rosją), kursy języka polskiego, ukraińskiego, angielskiego i niemieckiego oraz porady w zakresie legalizacji pobytu, uzyskiwania statusu uchodźcy i innych form ochrony na terytorium Polski, poszukiwania i podejmowania pracy, a także mieszkania oraz szkół dla dzieci. Porady prawne były możliwe dzięki okresowo dyżurującym prawnikom. Członkowie zespołu “Ukraińskiego Świata” wspierali ośrodki dla uchodźców i Urząd ds. Cudzoziemców jako tłumacze i mediatorzy kulturowi, prowadzili również warsztaty dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

"Ukraiński Świat" był przedmiotem licznych publikacji w mediach zagranicznych dotyczących stosunku Polski do imigrantów, stanowiąc wybijający się, pozytywny przykład kooperacji władz i organizacji pozarządowych na polu rozwiązania problemów migracyjnych.

W 2015 r. w centrum odbywały się codzienne, otwarte dla mieszkańców stolicy i turystów koncerty chopinowskie, organizowane razem ze Stowarzyszeniem Smolna. 

Centrum stało się ważnym ośrodkiem dystrybucji pomocy humanitarnej - zarówno dla potrzebujących w Polsce, jak i przesiedleńców oraz żołnierzy na Ukrainie. To stąd wyjeżdżały słynne transporty hełmów i kamizelek kuloodpornych dla członków ukraińskich batalionów ochotniczych. W roku 2014 r. Fundacja Otwarty Dialog i EuroMajdan Warszawa przekazały pomoc o wartości przeszło 1 miliona złotych. W “Ukraińskim Świecie” prowadzone były zbiórki na rzecz wsparcia Ukrainy. 

Działalność centrum nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony warszawskiego samorządu i zaangażowania setek wolontariuszy - zainteresowanych Ukrainą Polaków, jak i Ukraińców mieszkających w Polsce. 

- Naszym obowiązkiem jest podziękowanie władzom miasta Warszawa i Dzielnicy Śródmieście, jak również naszym partnerom i wolontariuszom. Bez nich Ukraiński Świat nie mógłby funkcjonować i stać się tak potrzebnym i rozpoznawalnym miejscem na mapie stolicy. Przyświecała nam idea miejsca otwartego - dlatego zaprosiliśmy do współpracy naszych przyjaciół z EuroMajdanu Warszawa, wspieraliśmy inicjatywy m. in. Fundacji Ternopilskiej, Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy i Ambasady Ukrainy w Polsce, niezliczonych inicjatyw i organizacji ukraińskich, realizowaliśmy konferencje naukowe razem z Uniwersytetem Warszawskim. Wszyscy razem współtworzyliśmy to miejsce - wspomina Bartosz Kramek, Przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog. 

- Liczba przybywających do Polski Ukraińców stale się zwiększa, co oznacza, że potrzeby integracyjne są ogromne. Dlatego nie chcemy definitywnie zakończyć działalności - planujemy jej zawieszenie do czasu pozyskania nowego lokalu, z klarowną sytuacją własnościową, a przede wszystkim, umożliwiającego dalsze funkcjonowanie centrum, finansowania. Zamierzamy uruchomić je w przyszłości w jeszcze bardziej ambitnej formule - dodaje przedstawiciel Otwartego Dialogu.

Według posiadanych przez nas informacji lokal jest przedmiotem sporu sądowego władz miasta ze spadkobiercami jego przedwojennych właścicieli.

Centrum Informacyjne dla Obywateli Ukrainy zostało uruchomione z inicjatywy Urzędu m. st. Warszawy i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 21.02.2014 r. we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców i Strażą Graniczną oraz organizacjami pozarządowymi w związku z wydarzeniami na kijowskim Majdanie. W tym okresie pojawili się w Polsce pierwsi potrzebujący pomocy Ukraińcy - zagrożeni prześladowaniami oraz ranni aktywiści Majdanu i ich rodziny. Przejmując odpowiedzialność od miasta i rozszerzając zakres działalności, 07.04.2014 r. Fundacja Otwarty Dialog razem z EuroMajdanem Warszawa dokonały oficjalnego otwarcia działalności centrum “Ukraiński Świat”. Było to możliwe dzięki porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. ###

Fundacja Otwarty Dialog powstała w Polsce w 2009 roku z inicjatywy Lyudmyly Kozlovskiej, pełniącej obecnie funkcję Prezesa Fundacji. Do celów statutowych Fundacji należą obrona praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim. Szczególną uwagę Fundacja skupia na największych krajach regionu: Kazachstanie, Rosji i Ukrainie. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację misji obserwacyjnych, w tym obserwacji wyborów i monitorowanie stanu przestrzegania praw człowieka w obszarze postradzieckim. Na ich podstawie powstają raporty i sprawozdania dystrybuowane następnie wśród instytucji UE, OBWE i innych organizacji międzynarodowych, resortów spraw zagranicznych i parlamentów krajów UE, ośrodków analitycznych i mediów. Obok działalności obserwacyjnej i analitycznej, Fundacja prowadzi aktywne działania we współpracy z parlamentarzystami zaangażowanymi w sprawy zagraniczne, prawa człowieka i relacje z krajami postradzieckimi w celu wsparcia procesów demokratyzacji i liberalizacji ich polityki wewnętrznej. Do istotnych obszarów działalności Fundacji należą także programy wsparcia więźniów i uchodźców politycznych. Fundacja posiada swoich stałe przedstawicielstwa w Warszawie, Kijowie i Brukseli.


Ukraiński Świat [opis archiwalny], to projekt prowadzony przez Fundację Otwarty Dialog wraz z Euromajdanem Warszawa i innymi organizacjami partnerskimi dzięki uprzejmości władz Miasta Stołecznego Warszawy i Dzielnicy Śródmieście. W lokalu przy Nowym Świecie 63 świadczona jest wszechstronna pomoc dla emigrantów oraz prowadzone wydarzenia kulturalne i społeczne. 
Emigranci mogą skorzystać z pomocy psychoterapeuty. W ramach pomocy prawnej prowadzone są konsultacje dotyczące procedury uchodźczej, przedłużania czasowego pobytu w Polsce, uzyskania zezwolenia na pracę, a także spraw dotyczących małżeństwa z cudzoziemcem, praw rodzicielskich, założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podpisywania umowy najmu. Wolontariusze pośredniczą także w kontaktach z ambasadą w celu wyrobienia paszportu lub wizy. Wszelka pomoc jest świadczona zarówno w języku ukraińskim jak i rosyjskim. W "Ukraińskim Świecie" odbywają się również zajęcia językowe oraz taneczne.
W „Ukraińskim Świecie” organizowane są także warsztaty, spotkania indywidualne i grupowe poświęcone sposobom aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy w Polsce. Prowadzone są działania na rzecz adaptacji i przyswojenia nowych warunków życia w obcym kraju. Wolontariusz świadczą pomoc w zakresie szukania pracy i przygotowania materiałów aplikacyjnych. W centrum dyżury odbywają – oprócz pracowników Fundacji - wolontariusze, którzy pomagają w tłumaczeniach, znajdywaniu lokum oraz zbiórce ubrań, leków i innych artykułów pierwszej potrzeby. Ich wsparcie ma fundamentalną rolę dla funkcjonowania centrum.
Nowy Świat 63 to również miejsce zbiórek charytatywnych, dla walczących i osób poszkodowanych w wyniku konfliktu. Każdy może przyjść przekazać w ręce wolontariuszy produkty odzieżowe i dziecięce w dobrym stanie oraz żywność o przedłożonym terminie przydatności i chemię gospodarczą. Na miejscu emigranci mogą otrzymać odzież. Regularnie z "Ukraińskiego Świata" wyruszają transporty darów do poszkodowanych na Ukrainie.
Wszystkie wydarzenia i usługi w "Ukraińskim Świecie" są bezpłatne.
Załączniki

Pobierz wszystkie

_MG_5872.jpg

grafika | 1,93 MB

Pobierz
_MG_8396.JPG

grafika | 212 KB

Pobierz
_MG_0444.jpg

grafika | 9,68 MB

Pobierz
_MG_3730.jpg

grafika | 1,62 MB

Pobierz
_MG_0084__2_.jpg

grafika | 4,39 MB

Pobierz
_MG_0060.jpg

grafika | 2,87 MB

Pobierz
_MG_0891.jpg

grafika | 958 KB

Pobierz
_MG_0085_2_.jpg

grafika | 2,62 MB

Pobierz
_MG_0082.jpg

grafika | 4,32 MB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.