Protest w związku z obecnością na terytorium Rzeczypospolitej Dmitrija Połońskiego 

Protest w związku z obecnością na terytorium Rzeczypospolitej Dmitrija Połońskiego 

W związku z pojawieniem się Dmitrija Połońskiego, tzw. wicepremiera i naczelnego propagandzisty ("minister informacji") okupowanego przez Rosję Krymu, na konferencji przeglądowej ‪OBWE‬ ‪HDIM‬ (Human Dimension Implementation Meeting), Fundacja Otwarty Dialog skierowała swój apel do Pana Ministra Spraw Zagranicznych RP, Grzegorza Schetyny.

Warszawa, dn. 1 październik 2015 r. 

Bartosz Kramek
Przewodniczący Rady
Fundacji Otwarty Dialog

                                                                        Pan
                                                                        Grzegorz Schetyna 
                                                                        Minister Spraw Zagranicznych RP

                                                                        Szanowny Panie Ministrze,

Wyrażamy stanowczy protest w związku z faktem przekroczenia granicy i obecnością na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pana Dmitriya Polonskiy’ego - pełniącego obowiązki tzw. wicepremiera w rządzie nieuznawanej przez zdecydowaną większość państw członkowskich OBWE (jak i resztę społeczności międzynarodowej), w tym Polskę, anektowanej i okupowanej przez Federację Rosyjską Republiki Krym. Sytuacja ta przywodzi na myśl głośną próbę przejazdu rosyjskiego gangu motocyklowego „Nocne Wilki” przez terytorium Polski kilka miesięcy temu (szczęśliwie udaremnioną przez polskie władze).

Ww. osoba uczestnicy aktualnie w konferencji przeglądowej OBWE Human Dimension Implementation Meeting, która odbywa się w dniach 21.09.2015-02.10.2015 w Warszawie jako przedstawiciel organizacji społecznej „Russian Community of Crimea“. Jednakże pomimo tej afiliacji, która umożliwiła mu udział w konferencji, jest osobą reprezentującą nieuznawane na arenie międzynarodowej władze okupacyjne. Za pomocą biurokratycznych niejasności władzom Federacji Rosyjskiej udało się tym samym osiągnąć to, co stanowi jeden z priorytetów ich polityki propagandowej: zdyskredytowały Unię Europejską jawnie i spektakularnie obchodząc jej sankcje. Choć sam Dmitriy Polonskiy nie znajduje się niestety na liście sankcji UE, to jako przedstawiciel kolegialnego organu nieuznawanej władzy oraz osoba aktywnie zwalczająca wolność słowa, powinien zostać de facto uznany za osobę niepożądaną na terenie Polski (dodać należy, że sankcjami personalnymi objętych jest wielu innych przedstawicieli strukutur okupacyjnych władz półwyspu, począwszy od “premiera” Krymu i jednocześnie prominentnej postaci lokalnych struktur przestępczych Sergieja Aksjonowa oraz kilku innych członków jego “gabinetu”). Sam Dmitriy Polonskiy znany jest także z publicznego kwestionowania celowości i skuteczności sankcji nałożonych przez UE. 

Udział ww. osoby w konferencji potwierdziła zastępczyni rzecznika OBWE Lauren Baranowski, zaznaczając, że konferencja ma na celu umożliwienie przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego prowadzenie dialogu na temat praw człowieka z przedstawicielami władz państw OB-WE. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że Dmitriy Polonskiy w wielu swoich wypowiedziach nie ukrywał, że do jego obowiązków (“urzędowo” - jako także tzw. ministra informacji, co stanowi dosyć eufemistyczny odpowiednik naczelnego propagandzisty) należało zwalczanie ukraińskich mediów i dziennikarzy na Krymie oraz ich zastępowanie obecnością ich rosyjskich, propagandowych odpowiedników.

W związku z powyższym Fundacja Otwarty Dialog apeluje o pilne podjęcie działań i decyzji, w koordynacji z odpowiednimi resortami i innymi właściwymi organami, prowadzących do niezwłocznego wydalenia z naszego kraju pana Dmitriya Polonskiy’ego. Za wskazany uważamy również kontakt z władzami ukraińskimi w celu sprawdzenia, czy ww. osoba nie jest poszukiwana przez ukraińskie organy ścigania.

Stoimy na stanowisku, że pluralizm światopoglądowy nie może iść w parze z legitymizowaniem agresji i łamania praw człowieka na okupowanym przez Rosję Krymie, czego najbardziej jaskrawymi przypadkami są uprowadzony do Moskwy, więziony i torturowany ukraiński reżyser Oleg Sencow oraz społeczność Tatarów Krymskich. Oficjalna polityka RP wyraża solidarność z Ukrainą w obliczu naruszenia jej suwerenności i integralności terytorialnej przez Rosję. Honorowanie na terytorium Polski przedstawicieli władz okupacyjnych wydaje się stać z nią w zasadniczej sprzeczności. Prosimy również o udzielenie następujących informacji:

  1. 1.  W jaki sposób pan Dmitriy Polonskiy dostał się na terytorium RP?
  2. 2.  Jakim paszportem posługiwał się pan Dmitriy Polonskiy przy przekraczaniu grani-cy RP?
  3. 3.  Jakiego rodzaju wizą posługiwał się pan Dmitriy Polonskiy przy przekraczaniu granicy RP i przez kogo została ona wydana?

                                                                    Z wyrazami szacunku,  
                                                                    Bartosz Kramek,
                                                                    Przewodniczący Rady Fundacji
Załączniki

Pobierz wszystkie

DOC026.pdf

pdf | 74,9 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.