Otwarty Dialog znów wygrywa z MSZ. Nie będzie komisarza, resort nie przejmie kontroli nad fundacją

Otwarty Dialog znów wygrywa z MSZ. Nie będzie komisarza, resort nie przejmie kontroli nad fundacją

Opublikowany

W  trwającym od sierpnia 2017 r. sporze z MSZ po raz kolejny obroniliśmy  swoje stanowisko - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowił oddalić  skargę szefa MSZ na poprzednie postanowienie sądu z dn. 7.12.2017 r.  dotyczące odmowy ustanowienia zarządu komisarycznego w naszej  organizacji.
Nie  powiodły się tym samym próby ministra Witolda Waszczykowskiego, a  następnie jego następcy Jacka Czaputowicza o dokonanie jej  - swego rodzaju- wrogiego przejęcia. Sąd w obszernym uzasadnieniu niemal całkowicie podzielił stanowisko Fundacji (ODF), formułowane przez nas wielokrotnie wcześniej:
1. Sporna notatka na Facebooku z lipca 2017 r. (Niech państwo stanie: wyłączmy rząd!: https://goo.gl/ddBbwX)  była prywatnym tekstem Bartosza Kramka, a nie oficjalnym oświadczeniem  Fundacji - została opublikowana na jego prywatnym profilu; nasze  oświadczenie z tego samego dnia: https://www.facebook.com/OpenDialogFoundation/posts/1564639473578110 było odrębnym tekstem;
2. Bartosz Kramek nie  jest i nigdy nie był członkiem Zarządu ODF (a w myśl ustawy o  fundacjach, w oparciu o którą działał MSZ, to działanie Zarządu Fundacji  musiałoby naruszać w sposób istotny przepisy prawa); nie ma przy tym  żadnego znaczenia fakt sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącego  Rady Fundacji i jej prokurenta;
3. MSZ ani nam, ani naszym adwokatom nie potrafił wskazać dokładnie, jakie normy prawne zostały - ich zdaniem - naruszone;
4.  Nawet gdyby uznać, że udostępnienie spornej publikacji na profilu ODF  jest równoznaczne z działaniem (oświadczeniem) Zarządu Fundacji, to nie  można by go uznać za istotne naruszenie prawa, bo nie jest złamaniem  prawa "prowadzenie rozważań dotyczących pomysłów i form protestów  społecznych" przeciwko polityce rządu i politykom partii rządzącej, a  poza tym...
5.  Konstytucja gwarantuje wolność słowa, w tym prawo do manifestowania  swoich poglądów, jak również prawo do zgromadzeń i zrzeszania się (czyli  m. in. swobodę działalności organizacji pozarządowych).
Od  powyższego orzeczenia szefowi MSZ przysługuje odwołanie do sądu wyższej  instancji - w tym wypadku Sądu Okręgowego w Warszawie.
W związku  z ubiegłorocznym wystąpieniem Bartosza Kramka i aktywnością Fundacji w  obronie rządów prawa w Polsce, prowadzony jest w dalszym ciągu szereg  politycznie motywowanych postępowań m. in. kontrola celno-skarbowa  (Łódzki Urząd Celno-Skarbowy) i śledztwo z art. 255 § 1 kodeksu karnego -  nawoływanie do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego  (Prokuratura Okręgowa w Warszawie). 

W obronie krytycznych wobec władzy  organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich w Polsce  występowali dotychczas m. in. delegaci Zgromadzenia Parlamentarnego Rady  Europy: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24220&lang=en; https://goo.gl/GyhD6Y oraz międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych Civic Solidarity Platform:
http://www.civicsolidarity.org/article/1545/polish-authorities-reduce-space-activities-ngos-including-human-rights-organizations
Treść postanowienia wraz z uzasadnieniem znajdziecie Państwo w załączniku. 

Fundacja Otwarty Dialog nie jest jedyną organizacją atakowaną przez obecne władze. Kilka dni temu opinię publiczną zbulwersował fakt, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpiło do sądu z wnioskiem o ustanowienie zarządu komisarycznego w Fundacji Wolni Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w związku z niewygodnymi dla rządu działaniami Stowarzyszenia Obywatele RP.
W szczegółach sprawę te opisuje OKO.press:

Brudziński zastrasza Obywateli RP absurdalnym wnioskiem o zawieszenie ich fundacji. Bo rzekomo obrażają Dudę

Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ogłosił, że 10 września rozpatrzy wniosek MSWiA o zawieszeniu zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP i wyznaczenie zarządcy przymusowego (komisarycznego). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pełni nadzór nad Fundacją. Wniosek został poparty dowodami w postaci screenshotów ze strony www.obywatelerp.org. Obywatele RP to nieformalny ruch społeczny, który powstał w 2016 roku. Zaczęło się od protestów czterech […]

24 maja na łamach Gazety Wyborczej ukazał się felieton Wojciecha Maziarskiego "Dobra zmiana liczona w ziobrach" na temat wniosku ministra spraw zagranicznych do sądu o odwołanie zarządu Fundacji  Otwarty Dialog oraz ostatniej, analogicznej sprawy dotyczącej  organizacji Obywatele RP:

"Wszyscy płacimy za kretynizm dobrej zmiany" - Wojciech Maziarski o orzeczeniu sądu w sprawie ODF. - Fundacja Otwarty Dialog

24 maja na łamach Gazety Wyborczej ukazał się felieton Wojciecha Maziarskiego "Dobra zmiana liczona w ziobrach" na temat wniosku ministra spraw zagranicznych do sądu o odwołanie zarządu Fundacji Otwarty Dialog oraz ostatniej, analogicznej sprawy dotyczącej organizacji Obywatele RP.

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

lpol SR dla m.st. Wawa Wa XII Ns Rej KRS 9609-18-879 Postanowienie dot. FOD(1).pdf

pdf | 2 MB

Pobierz

"We all pay for the cretinism of a good change" - Wojciech Maziarski on the court's decision in the matter of ODF

On May 24, Gazeta Wyborcza published a column entitled "Good change counted in ziobrys" on the application of the Minister of Foreign Affairs to the court to dismiss the board of the Open Dialog Foundation and the last similar case regarding the organization Citizens of the Republic of Poland.