Otwarty Dialog znów wygrywa z MSZ. Nie będzie komisarza, resort nie przejmie kontroli nad fundacją