Otwarty Dialog znów wygrywa z MSZ. Nie będzie komisarza, resort nie przejmie kontroli nad fundacją

Otwarty Dialog znów wygrywa z MSZ. Nie będzie komisarza, resort nie przejmie kontroli nad fundacją

W  trwającym od sierpnia 2017 r. sporze z MSZ po raz kolejny obroniliśmy  swoje stanowisko - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowił oddalić  skargę szefa MSZ na poprzednie postanowienie sądu z dn. 7.12.2017 r.  dotyczące odmowy ustanowienia zarządu komisarycznego w naszej  organizacji.
Nie  powiodły się tym samym próby ministra Witolda Waszczykowskiego, a  następnie jego następcy Jacka Czaputowicza o dokonanie jej  - swego rodzaju- wrogiego przejęcia. Sąd w obszernym uzasadnieniu niemal całkowicie podzielił stanowisko Fundacji (ODF), formułowane przez nas wielokrotnie wcześniej:
1. Sporna notatka na Facebooku z lipca 2017 r. (Niech państwo stanie: wyłączmy rząd!: https://goo.gl/ddBbwX)  była prywatnym tekstem Bartosza Kramka, a nie oficjalnym oświadczeniem  Fundacji - została opublikowana na jego prywatnym profilu; nasze  oświadczenie z tego samego dnia: https://www.facebook.com/OpenDialogFoundation/posts/1564639473578110 było odrębnym tekstem;
2. Bartosz Kramek nie  jest i nigdy nie był członkiem Zarządu ODF (a w myśl ustawy o  fundacjach, w oparciu o którą działał MSZ, to działanie Zarządu Fundacji  musiałoby naruszać w sposób istotny przepisy prawa); nie ma przy tym  żadnego znaczenia fakt sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącego  Rady Fundacji i jej prokurenta;
3. MSZ ani nam, ani naszym adwokatom nie potrafił wskazać dokładnie, jakie normy prawne zostały - ich zdaniem - naruszone;
4.  Nawet gdyby uznać, że udostępnienie spornej publikacji na profilu ODF  jest równoznaczne z działaniem (oświadczeniem) Zarządu Fundacji, to nie  można by go uznać za istotne naruszenie prawa, bo nie jest złamaniem  prawa "prowadzenie rozważań dotyczących pomysłów i form protestów  społecznych" przeciwko polityce rządu i politykom partii rządzącej, a  poza tym...
5.  Konstytucja gwarantuje wolność słowa, w tym prawo do manifestowania  swoich poglądów, jak również prawo do zgromadzeń i zrzeszania się (czyli  m. in. swobodę działalności organizacji pozarządowych).
Od  powyższego orzeczenia szefowi MSZ przysługuje odwołanie do sądu wyższej  instancji - w tym wypadku Sądu Okręgowego w Warszawie.
W związku  z ubiegłorocznym wystąpieniem Bartosza Kramka i aktywnością Fundacji w  obronie rządów prawa w Polsce, prowadzony jest w dalszym ciągu szereg  politycznie motywowanych postępowań m. in. kontrola celno-skarbowa  (Łódzki Urząd Celno-Skarbowy) i śledztwo z art. 255 § 1 kodeksu karnego -  nawoływanie do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego  (Prokuratura Okręgowa w Warszawie). 

W obronie krytycznych wobec władzy  organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich w Polsce  występowali dotychczas m. in. delegaci Zgromadzenia Parlamentarnego Rady  Europy: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24220&lang=en; https://goo.gl/GyhD6Y oraz międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych Civic Solidarity Platform:
http://www.civicsolidarity.org/article/1545/polish-authorities-reduce-space-activities-ngos-including-human-rights-organizations
Treść postanowienia wraz z uzasadnieniem znajdziecie Państwo w załączniku. 

Fundacja Otwarty Dialog nie jest jedyną organizacją atakowaną przez obecne władze. Kilka dni temu opinię publiczną zbulwersował fakt, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpiło do sądu z wnioskiem o ustanowienie zarządu komisarycznego w Fundacji Wolni Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w związku z niewygodnymi dla rządu działaniami Stowarzyszenia Obywatele RP.
W szczegółach sprawę te opisuje OKO.press:
Brudziński zastrasza Obywateli RP absurdalnym wnioskiem o zawieszenie ich fundacji. Bo rzekomo obrażają Dudę

Brudziński zastrasza Obywateli RP absurdalnym wnioskiem o zawieszenie ich fundacji. Bo rzekomo obrażają Dudę

Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ogłosił, że 10 września rozpatrzy wniosek MSWiA o zawieszeniu zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP i wyznaczenie zarządcy przymusowego (komisarycznego). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pełni nadzór nad Fundacją. Wniosek został poparty dowodami w postaci screenshotów ze strony www.obywatelerp.org. Obywatele RP to nieformalny ruch społeczny, który powstał w 2016 roku. Zaczęło się od protestów czterech […]

Czytaj więcej

24 maja na łamach Gazety Wyborczej ukazał się felieton Wojciecha Maziarskiego "Dobra zmiana liczona w ziobrach" na temat wniosku ministra spraw zagranicznych do sądu o odwołanie zarządu Fundacji  Otwarty Dialog oraz ostatniej, analogicznej sprawy dotyczącej  organizacji Obywatele RP:

"Wszyscy płacimy za kretynizm dobrej zmiany" - Wojciech Maziarski o orzeczeniu sądu w sprawie ODF. - Fundacja Otwarty Dialog

24 maja na łamach Gazety Wyborczej ukazał się felieton Wojciecha Maziarskiego "Dobra zmiana liczona w ziobrach" na temat wniosku ministra spraw zagranicznych do sądu o odwołanie zarządu Fundacji Otwarty Dialog oraz ostatniej, analogicznej sprawy dotyczącej organizacji Obywatele RP.

Czytaj więcej

Załączniki

Pobierz wszystkie

lpol SR dla m.st. Wawa Wa XII Ns Rej KRS 9609-18-879 Postanowienie dot. FOD(1).pdf

pdf | 2 MB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.